Gói cước Data Viettel Quảng Nam

Để biết bạn đang sử dụng gói data nào , vui lòng liên hệ 0976.009.111 để nhân viên của viettel Quảng Nam tư vấn một cách chính xác nhất

ST5KM (HOT)

5.000đ
1GB sử dụng đến 24h ngày đăng ký (Gói cước không tự động gia hạn)

ST5K(HOT)

5000đ
500MB sử dụng đến 24h ngày đăng ký (gia hạn tự động)

ST10K(HOT)

10.000đ
2GB sử dụng đến 24h00 ngày đăng ký(gia hạn tự động)

ST15K(HOT)

15.000đ
3GB tốc độ cao sử dụng trong 3 ngày (gia hạn tự động)

ST30K(HOT)

5000đ
7GB tốc độ cao sử dụng trong 7 ngày (Gia hạn tự động).

MI7D

7000đ
MI7D: 7.000đ có 700MB Data tốc độ cao sử dụng đến 24h00 ngày đăng ký

ECOD10

10.000đ
500MB sử dụng trong 30 ngày (trả trước), hết tháng (trả sau).

ECOD20

20.000đ
1.5GB sử dụng trong 30 ngày (trả trước), hết tháng (trả sau).

ST70K

70.000đ
15GB (500MB/ngày) + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok

ST90

90.000đ
30GB (1GB/ngày) + Miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok. 

ST120

120.000đ
28GB/28 ngày, hết 28GB ngừng truy cập

ST120K

120.000đ
60GB (2GB/ngày) + Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox +