Gói Cước

Viettel

st5k viettel

500MB tốc độ cao

Chỉ với 5.000đ/1 ngày

– 500MB tốc độ cao sử dụng đến 24h ngày đăng ký, hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng. 

2048MB tốc độ cao

Chỉ với 10.000đ/1 ngày

 – 2GB tốc độ cao sử dụng đến 24h ngày đăng ký, hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có). 

7GB tốc độ cao

Chỉ với 15.000đ/3 ngày

–  7GB lưu lượng tốc độ cao sử dụng trong 7 ngày kể từ ngày đăng ký thành công. Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có).

ECOD10

500MB tốc độ cao

Chỉ với 10.000đ/1 ngày

–  Có ngay 7GB lưu lượng tốc độ cao sử dụng trong 7 ngày kể từ ngày đăng ký thành công. Hết lưu lượng truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có).

ECOD20

1536MB tốc độ cao

Chỉ Với 20.000đ/30 Ngày

Có ngay 1.5GB/chu kỳ, hết lưu lượng ngừng truy cập. 

ST70K

500MB/ngày tốc độ cao

Chỉ Với 70.000đ/30 Ngày

– 500MB data tốc độ cao/ngày, hết 500MB truy cập theo gói Mobile Internet đang sử dụng (nếu có)

ST90

1GB/ngày tốc độ cao

Chỉ Với 90.000đ/30 Ngày

– 1GB/ngày data tốc độ cao, hết 1GB ngừng truy cập.

DR50

1 GB tốc độ cao

Chỉ Với 50.000đ/5 Ngày

– Có 1GB sử dụng trong 5 ngày 
– Hết lưu lượng sẽ dừng truy cập.

500MB tốc độ cao Đăng ký

Với 50.000đ/24 Giờ

50K có 500MB sử dụng trong vòng 24h tại 15 quốc gia: ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, Úc.

1024MB tốc độ cao

Với 99.000đ/120 Giờ

ASEAN5: 99.000đ/5 ngày/1GB Data khi chuyển vùng quốc tế tại 10 nước thuộc khu vực ASEAN.

500MB tốc độ cao

Với 100.000đ/24 Giờ

DX1: 100K có 500MB sử dụng trong vòng 24h tại 40 quốc gia:

Hotline
chat-active-icon