Các gói cươc di động mà viettel Quảng Nam cung cấp

Để được tư vấn kỹ hơn về các gói cước bạn đang dùng và có nhu cầu đăng ký gói cao hơn, vui lòng liên hệ 0976.009.111

Gói cước di động Trả trước

ST90K

90.000đ

– Có 30GB data tốc độ cao (1GB/ngày, hết lưu lượng ngừng truy cập), miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok. Chu kỳ 30 ngày.

V70C

90.000đ

– Có 500MB/ngày data tốc độ cao, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút). Chu kỳ 30 ngày.

V90C

90.000đ

– Có 1GB/ngày data tốc độ cao, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút , 20 phút thoại ngoại mạng  Chu kỳ 30 ngày.

V120N

120.000đ

– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, 50 phút ngoại mạng và 4GB/ngày (hết 4GB ngừng truy cập). Chu kỳ 30 ngày.

ST90K

90.000đ

– Có 30GB data tốc độ cao (1GB/ngày, hết lưu lượng ngừng truy cập), miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok. Chu kỳ 30 ngày.

V70C

90.000đ

– Có 500MB/ngày data tốc độ cao, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút). Chu kỳ 30 ngày.

V90C

90.000đ

– Có 1GB/ngày data tốc độ cao, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút , 20 phút thoại ngoại mạng  Chu kỳ 30 ngày.

V120N

120.000đ

– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, 50 phút ngoại mạng và 4GB/ngày (hết 4GB ngừng truy cập). Chu kỳ 30 ngày.

Gói cước di động trả sau

ST90K

90.000đ

– Có 30GB data tốc độ cao (1GB/ngày, hết lưu lượng ngừng truy cập), miễn phí data truy cập ứng dụng TikTok. Chu kỳ 30 ngày.

V70C

90.000đ

– Có 500MB/ngày data tốc độ cao, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút (tối đa 1.000 phút). Chu kỳ 30 ngày.

V90C

90.000đ

– Có 1GB/ngày data tốc độ cao, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút , 20 phút thoại ngoại mạng  Chu kỳ 30 ngày.

V120N

120.000đ

– Miễn phí tất cả cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, 50 phút ngoại mạng và 4GB/ngày (hết 4GB ngừng truy cập). Chu kỳ 30 ngày.