Đăng ký lắp đặt internet - Truyền hình Viettel Quảng Nam

Viettel Quảng Nam cung cấp dịch vụ lắp đặt mới Internet cáp quang – Truyền hình tốc độ cao trên địa bàn. Chỉ cần liên hệ ngay số điện thoại: 0976.009.111 để được tư vấn hôm nay

NET1PLUSN

165.000 đ/ tháng

40 MBps

Nhóm KH có nhu cầu internet cơ bản nhưng cần vùng phủ wifi rộng và ổn định. 2 vùng phủ wifi.

NET2PLUSN

180.000 đ/ tháng

80 MBps

Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình khu vực thành thị có nhu cầu sử dụng 1 – 5 thiết bị 

SUPERNET1

225.000 đ/ tháng

100 MBps

– Số vùng phủ wifi được trang bị miễn phí: 02 vùng phủ – Khuyến nghị: diện tích rộng (thoáng, ít cản)

NET3PLUSN

210.000 đ/ tháng

110 MBps

Nhóm KH có nhu cầu internet cơ bản nhưng cần vùng phủ wifi rộng và ổn định. 2 vùng phủ wifi.

SUPERNET2

245.000 đ/ tháng

120 MBps

– Số vùng phủ wifi được trang bị miễn phí: 03 vùng phủ – Khuyến nghị: KH nhà tầng 

NET4PLUSN

260.000 đ/ tháng

140 MBps

Nhóm KH có nhu cầu internet cơ bản nhưng cần vùng phủ wifi rộng và ổn định. 2 vùng phủ wifi.

SUPERNET4_1AP

400.000 đ/ tháng

200 MBps

Nhóm KH có nhu cầu internet cơ bản nhưng cần vùng phủ wifi rộng và ổn định. 2 vùng phủ wifi.

SUPERNET4

350.000 đ/ tháng

200 MBps

Nhóm KH có nhu cầu internet cơ bản nhưng cần vùng phủ wifi rộng và ổn định. 2 vùng phủ wifi.

Truyền Hình Viettel

Viettel Quảng Nam cung cấp dịch vụ truyền hình với công nghệ tiên tiến nhất – Với hơn 140 Kênh truyền hình giải trí trong và ngoài nước

TV360APP

10.000 đ/ tháng

Với hơn +140 giải trí

TV360BOX

44.000 đ/ tháng

Với hơn +140 giải trí

HCAM7 - Trong Nhà

22.000 đ/ tháng

7 Ngày

HCAM7- Ngoài Trời

22.000 đ/ tháng

7 ngày

Combo Internet - Truyền Hình Viettel

Viettel Quảng Nam cung cấp dịch vụ Combo internet – truyền hình tích hợp

TV360APP - Net1Plus

175.000 đ/ tháng

Với hơn +140 giải trí

TV360APP-Net2Plus

190.000 đ/ tháng

Với hơn +140 giải trí

TV360APP-SUPERNET1

235.000 đ/ tháng

7 Ngày